SiV i Kristinehamn 2006 - 2010

SiVs representation i Kristinehamns kommun bestod av tre ledamöter i kommunfullmäktige, en ledamot i kommunstyrelsen, ordförandeskapet i vård- och omsorgsnämnden samt en ledamot vardera i kulturnämnden, skolnämnden, socialnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och hjälpmedelsnämnden.

Våra förtroendevalda    

Fullmäktigeledamöter
Sonja Höglund, ordinarie
Maritha Edeskogh, ordinarie 
Görel Hopman, ersättare


Andre vice ordförande i fullmäktiges presidium: 
Maritha Edeskog

Kommunstyrelsen: 

Sonja Höglund, ordinarie 
Arbetsutskottet och ekonomiutskottet:
Sonja Höglund, ordinarie 

Vård- och omsorgsnämnden: 
Sonja Höglund, ordförande
Lisbet Nilsson, ordinarie

Skolnämnden:
Maritha Edeskog, ordinarie
Arbetsutskott och intagningsnämnd
Maritha Edeskog, ersättare

Kulturnämnden:
Barbro Molander, ersättare

Socialnämnden:
Görel Hopman, ordinarie 
Socialnämndens arbetsutskott:
Görel Hopman, ersättare

Miljö- och byggnadsnämnden: 
Margaretha Ahlén Johansson, ersättare                                    
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
Margaretha Ahlén Johansson, ersättare

Kommunrevisionen:
Lennart Palmgren

Överförmyndarnämnden: 
Berit Castor, ordinarie

Nämndeman vid Värmlands Tingsrätt:
Berit Castor

Valnämnden:
Viola Svahn