Grundsyn

SiV i Kristinehamn har en grundsyn på kommunalpolitiken där medborgarna är delaktiga i skapandet
av vår gemensamma framtid.
En politik som verkar för att bevara välfärden, stärka miljöarbetet, förbättra skolan och barnomsorgen
inom alla områden, förstärka näringslivsengagemanget, förbättra kommunikation med omvärlden både
den fysiska och virtuella och att se kulturen som en viktig motor för Kristinehamns utveckling.

.