Jan Carling

Jan_Carling_2014_1.jpg

Jan är partiets ombudsman samt ledamot/kassör i partiets styrelse och ledamot i SiV Centralas interimstyrelse.
I politiken är Jan ledamot i landstingsfullmäktige, samt ledamot i hälso- och sjukvårdsberedningen.  

Jag bor sedan 7 år i Edsvalla tillsammans med min fru och son.
I SiV har jag fått förtroendet att sitta med i valberedningen. Jag har tidigare inte varit motiverad att engagera mig politiskt i något parti men i SiV har jag funnit en ideologi som jag helhjärtat kan stödja. SiV vill bland annat se till att det finns en väl utbyggd sjukvård, och rehabilitering i hela länet. SiV verkar även för att integrera traditionella och komplementära behandlingar inom sjukvården vilket jag tror är nödvändigt för att vi ska kunna få en så bra sjukvård som möjligt. Invånarna i länet ska i och med införandet av den nya patientlagen nästa år ges större inflytande över sin egen vård och därmed behövs ett större utbud av behandlings alternativ.
Driver sedan 24 år Carlings Hälsocenter i Grums och Karlstad. Jag jobbar som Legitimerad Kiropraktor. Har även en hälsokost affär i praktiken i Grums.
Jag är själv väldigt intresserad av hur olika traditionella behandlingar (ex akupunktur och homeopati), kost och näringstillskott kan understödja oss att uppnå och bibehålla en god hälsa.
Via mitt jobb som kiropraktor och från flera av mina släktingar som jobbar inom sjukvården har jag fått en del information om en del av det som skulle behöva förbättras. Jag känner att genom SiV har jag funnit ett sätt att vara med och hjälpa till för att detta ska kunna genomföras.
Vill du prata politik med mig når du mig på jan.carling@glocalnet eller på telefon 073-046 54 17