Du är här: Motioner

Planering för bättre närsjukvård

Närsjukvården bör svara för alla vanligt förekommande vårdinsatser där avståndet mellan patient och vårdgivare bör vara kort och tillgängligheten hög. Närsjukvården bör innehålla lokalt anpassad verksamhet med vårdplatser för observation, diagnostik och behandling inom ett urval av områden som exempelvis internmedicin och geriatrik

Läs hela motionen»



« Visa alla nyheter
« Prenumerera
Publicerad 2010-06-08, 08:30
Uppdaterad 2010-06-09, 08:00