Du är här: Reservationer

Flyttning av Rättspsykiatrin i Kristinehamn

Värmlansalliansen reserverar sig mot beslutet att flytta verksamheterna till hus B inom sjukhusområdet i Kristinehamn.

Värmlandsalliansen föreslår att som ett alternativ gemensamt med Kristinehamns kommun
utreda rättspsykiatrin och pröva förutsättningarna för en permanent lokalisering på Harberget
för den framtida rättspsykiatrin.

Läs hela reservationen»

 « Visa alla nyheter
« Prenumerera
Publicerad 2010-09-03, 13:30
Uppdaterad 2010-09-04, 11:20