Ingalill Rosell 

ingegerd_f_ver4.jpg

Jag är född 1948 och gift med Kjell Rosell och vi har 3 barn tillsammans och 5 barnbarn.
Jag är född och uppvuxen i Gullänget, ett litet samhälle utanför Örnsköldsvik.
Jag gillar att sjunga i kör och är på min fritid med i Säffle Oratoriekör som ger konserter vår och höst, motionerar med Friskis & Svettis, tycker om trädgårdsarbete och hämtar inspiration i Säfflebygdens trädgårdssällskap, får också inspiration genom Centrumkyrkans församling. Lyssnar gärna på P1. 
Jag utbildade mej i Umeå till sjuksköterska 1970 och flyttade till Säffle 1974 och har arbetat i Säffle på dåvarande akutsjukhus som specialistsjuksköterska inom intensivvård  tom 2001.

Jag vill ge en kort historisk bakgrund till mitt politiska engagemang. 
När akutsjukhuset i Säffle var hotat uppstod en stark folkopinion i Säffle med omnejd mot nedläggningen
i Säffle som leddes av en opolitisk förening som kallade sej för ABS; Aktion Bevara Sjukvården.
ABS ledare var den så kallade blåslampan Styrbjörn von Stedingk. Många bland sjukhusets personal engagerade sej i det s.k. sjukvårdsupproret för att berätta om konsekvenserna av en nedläggning av det välskötta och moderna framåtsträvande sjukhuset.
Mitt intresse för politik kom i samband med att sjukvårdspartiet bildades 2001. Man kan säga att den folkopinion mot Säffle akutsjukhus nedläggning var en del av gnistan som bildade Sjukvårdspartiet, mendå först med mandat i landstinget. Jag var själv också mycket engagerad i ABS-arbetet men mitt aktiv politiska engagemang kom först 2010. När det inte gick att rädda akutsjukhuset trots personalens
förslag på kostnadseffektiva sparåtgärder införde den dåvarande politiska landstingsmajoriteten S och V närsjukvård i Säffle som skulle möta de vårdbehov som Säffleborna behöver ofta elller under lång tid, och då med hjälp av ett kraftigt reducerat antal vårdplatser. Carema närvård tog sedan över genom upphandling av en vårdavdelning på 20 vårdplatser och 5 observationsplatser, närakut och specialistmottagningar mellan 2004-2008 där jag själv arbetade tills den politiska landstingsmajoriteten S och V lade ned den uppbyggda och över hela Sverige omtalade närsjukvård med ett mycket gångbart sjukvårdskoncept som skulle bli en förebild för hela närsjukvården i Sverige. Stängningen gjordes pga ideologiska skäl.
Den fråga som ligger mej närmast är hur vi ska utveckla en nära och sammanhållen vård med en större helhetssyn för de mest sjuka. Min vision är att kommunens samverkan med landstinget skall utvecklas för att lotsa individen till rätt vårdnivå.
Jag är ledamot i Socialnämnden sedan 2010 och hoppas där kunna föra fortsatt dialog om behovet av nära vård och hur vi ska utveckla den på bästa sätt. Jag ser fram emot genomförandet av driften av s.k. mellanvårdsplatser, som idag kallas för närvårdsplatser som skall öppna i Säffle 20160905 med landstinget som huvudman. Viktigt är här att utveckla samverkan med kommunen så att samordning kan ske för att kunna ge vård som är nära och kvalitativ på dessa vårdplatser om inte de medicinska behoven kräver akutsjukvårdens specialistresurser.
Övriga frågor som engagerar mej är bl.a. att vi tillvaratar medarbetarnas kompetens och yrkesskicklighet i all vård och omsorg, goda anställningsvillkor som SiV lyfter fram i vårt valmanifest. Detta under-lättar rekrytering av personal och säkrar att att individen får rätt vård. Jag värnar också om demensvården som ska möta individens behov med rätt anpassad bemanning enl. socialstyrelsens riktlinjer.
Jag hoppas också och vill jobba för att vår kommun ska ha en öppen och välkomnande attityd mot nyanlända invandrare och asylsökande för att minska utanförskap och främlingsfientlighet.

Mina politiska uppdrag är: ledamot i socialnämnden, ersättare i socialnämndens arbetsutskott, ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i direktionen för Värmlands läns Vårdförbund, styrelseledamot tillika sekreterare i Sjukvårdspartiet i Värmland, styrelseledamot för SiV i sydväst, ledamot i Brukarrådet i socialpsykistri i Säffle.
Vill Du prata politik med mej så når Du mej på mailadress rosellingalill@yahoo.se eller tel. 0533-15782
mobil 073-052 5851.