Du är här: Valstugan

Valstugan

På denna sida såg man det aktuella läget vad avser bemanningen av valstugan.
Stugan, som var en liten husvagn, sod på toget i Säffle och var bemannad under perioden
15/8 till och med 13/9 2014.
   
Frivilliga att hjälpa till och möta Säffleborna under ett pass eller kanske två kunde anmäla sig hos
Ingegerd Welin Fogelberg .

Pass1:   12 - 14:30 på vardagar,    10 - 13 på lördagar
Pass2:   14:30 - 17 på vardagar,    stängt på lördagar 

                     Pass1                                    Pass2                         
15/8   Fredag       Ingegerd Welin Fogelberg                       Ingegerd Welin Fogelberg                        
     Erik Fogelberg  Erik Fogelberg
16/8  Lördag  Örjan Ström  ---
     Ingalill Rosell  ---
18/8  Måndag  Leif Pettersson  Anita Dahlin
     Ingalill Rosell  Maria Skogh
19/8  Tisdag  Elisabeth Wargh  Maria Skogh
     Ingegerd Welin Fogelberg  
20/8  Onsdag  Ingegerd Welin Fogelberg  Anne Eriksson
     Erik Fogelberg  Ingegerd Welin Fogelberg
21/8  Torsdag  Helena Ottosson  Ingegerd Welin Fogelberg
     Anita Dahlin  Anita Dahlin
22/8  Fredag  Birgitta Hejll  Maria Skogh
     Ingalill Rosell   Lena Svensson
23/8  Lördag  Björn Dillner  ---
     Asema Dzafic  ---
25/8  Måndag  Anita Dahlin  Leif Pettersson
     Annica Jacobsson  Hans Kringstad
26/8  Tisdag  Helena Ottosson  Helena Granvik
     Ingegerd Welin Fogelberg  Ingalill Rosell
27/8  Onsdag  Anita Dahlin  Helena Ottosson 
     Ingegerd Welin Fogelberg  Ingegerd Welin Fogelbereg
28/8  Torsdag  Leif Pettersson  Erik Fogelberg
     Maria Skogh  Hans Kringstad
29/8  Fredag  Birgitta Hejll  Maria Skogh
     Ingegerd Welin Fogelberg  
30/8  Lördag  Vi finns på Nysäter Marknad  Valstugan är obemannad under lördagen
     hela dagen 9 - 17  
1/9  Måndag  Anita Dahlin  Leif Pettersson
       Ingalill Rosell
2/9  Tisdag  Helena Granvik  Maria Skogh
     Helena Ottosson  Anita Dahlin
3/9  Onsdag  Anne Eriksson  Elisabeth Wargh
     Ingalill Rosell  
4/9  Torsdag  Ingegerd Welin Fogelberg  Anita Dahlin
     Anita Dahlin  
5/9  Fredag  Ingegerd Welin Fogelberg  Maria Skogh
       Lena Svensson
6/9  Lördag  Marianne Utterdahl  Sebastian Hidén
     Mikael Utterdahl  Linnea Utterdahl
8/9  Måndag  Ingalill Rosell  Anne Eriksson
     Anita Dahlin  Erik Fogelberg / Birgitta Hejll
9/9  Tisdag  Örjan Ström  Erik Fogelberg
     Ingalill Rosell  David Wold
10/9  Onsdag  Leif Pettersson  Erik Fogelberg
     Anita Dahlin  David Wold
11/9  Torsdag  Elisabeth Wargh  Erik Fogelberg
     Maria Skogh  David Wold
12/9  Fredag  Mats Ahlstrand  Maria Skogh
     Ingalill Rosell  Lena Svensson
13/9  Lördag  Ingegerd Welin Fogelberg  ---
     mfl...  ---
14/9  Söndag  Valdagen