Du är här: SiV i regionen

SiV i regionen

Den förste januari 2019 bildar Landstinget i Värmland och kommunalförbundet Region Värmland en gemensam organisation med namnet Region Värmland. 

Den nya organisationen får ett nytt och bredare uppdrag. Den kommer arbeta med  hälso- och sjukvård, inklusive tandvård, samt regional utveckling, inklusive kultur, bildning och kollektivtrafik. Regionbildningen samlar dessa områden i samma organisation – en organisationsform som blir enhetlig för hela landet