Våra uppdrag i Region Värmland

 

Regionråd

Marianne Utterdahl

 

Regionfullmäktige

Ordinarie ledamöter
Marianne Utterdahl
Jan Carling
Birgitta WessmarK
Görel Hopman
Hans Nilsson
Berit Larsson

Regionfullmäktige

Ersättare
Helena Granvik
Ingalill Rosell
Birgitta Sjögren
Sebastian Hidén
Maria Noreklint
Helena Agdén

Regionstyrelsen, RS

Marianne Utterdahl, ordinarie
Birgitta Wessmark, ersättare 

Regionstyrelses arbetsutskott
Krisledningsnämnd

Marianne Utterdahl, ordinarie

Hälso och sjukvårdsnämnden, HSN

Marianne Utterdahl, ordförande
Görel Hopman, ersättare 

HSN arbetsutskott
Tandvårdsutskottet

Marianne Utterdahl, ordförande

Regionala utvecklingsnämnden, RU

Sebastian Hidén, ordinarie
Jan Carling, ersättare 

RU arbetsutskott

Sebastian Hidén, ersättare

 

Kultur och bildningsnämnden , KBN

Berit Larsson, 2:e vice ordförande
Mona Noreklint, ersättare 

KBN arbetsutskott

Berit Larsson, 2:e vice ordförande

Kollektivtrafiknämnden,KTN

Hans Nilsson, ordinarie
Ingegerd Welin Fogelberg, ersättare

Arbetsutskott KTN
Tätortstrafikutskott, VTAB

Hans Nilsson, ersättare

Samverkansnämnden för Uppsala/Örebroregionen

Marianne Utterdahl, ordinarie

Svensk luftambulans, SLA

Marianne Utterdahl, ersättare

Styrgrupp för Nya Perspektiv

Marianne Utterdahl, ordinarie

Styrgrupp för utveckling av missbruks- och beroendevården.

Marianne utterdahl, ordinarie

Hjälpmedelsnämnden 

Yvonne Kristoffersen, ersättare

Friskvården i Värmland

Jan Carling, ersättare

Demokratiberedningen 

Berit Larsson, ordinarie

Patientnämnden

Ingalill Rosell, ersättare

Nätverket Hälsa, Demokrati, NHD

Görel Hopman, ersättare

Rådet för idéburna organisationer

Kjell Rosell

Karlstads övervakningsnämnd

Yvonne Kristoffersen, ersättare

Fullmäktiges valberedning

Jan Carling, ordinarie
Birgitta Wessmark, ersättare 

Pensionärsråd
Funktionrättsråd 

Kjell Rosell

Juryman

Kjell Rosell

Stiftelsen Wermlandopera

Ingegerd Welin Fogelberg, ersättare

Stiftelsen Gammelkroppa Skogsskola 

Birgitta Sjögren, ersättare

Stiftelsen Erlandergården 

Madeleine Weinholm, ersättare

 

Revisionen

Örjan Ström