Du är här: SiV lokalt

SiV- Lokalt

Sjukvårdspartiets arbete i kommunpolitiken vilar på kunskapsbasis.

Vi verkar för att god sakkunskap tas tillvara i nämnder och styrelser. Vi lyssnar och visar respekt för erfarenheter och synpunkter från brukare, personal, anhöriga och allmänhet inom kommunen.

Vi verkar för att utvärderingar av verksamheterna sker fortlöpande och att förslag till förändringar föregås av ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvensstudier.

SiV i Lokala kommungrupper verkar för en öppen och kreativ politisk dialog som tar vara på möjligheten till breda politiska lösningar inom kommunen.

Sjukvårdspartiet i Värmland - SiV - finns representerat i Region Värmland och i kommunfullmäktige i  Säffle. SiV i Kristinehamn som var ytterst aktiv tidigare kontaktas via Görel Hopman