Du är här: SiV lokalt / SiV i Karlstad

SiV i Karlstad 

Ditt Val för ett större hälsoperspektiv på de kommunala frågorna.

SiV ställer upp i Karlstad kommuns val till fullmäktige. "Genom kommunpolitiken får vi bra tillfälle att driva vår hälso-politiska linje för såväl friskvård, vård och omsorg, men också via barnomsorg och skola" säger Birgitta Wessmark, mångårig ledamot i landstingents fullmäktige. mer om handlingsprogram och kandidater kan du läsa under Val 2018