SiV i Säffle 
SiV har 6 mandat av 41 i Säffles kommunfullmäktige efter 2014 års val.
 I vårt handlingsprogram beskriver vi vår politik och vi tar aktiv del i Säffles framtid på alla områden. 
Under Våra politiker hittar du detaljer om vår representation i nämnder och bolag.