Våra uppdrag i Säffle kommun 2018 - 

Nedan hittar du alla våra politiker i nämnder och bolag. Klicka på namnet så får du en kort personpresentation. Klickar du på resp uppdrag, kan du läsa mer om dessa.
 

Kommunfullmäktige
Ordinarie:                                                                     
     Marianne Utterdahl
     Hèléne Agdén
     Ingegerd Welin Fogelberg
     Mats Ahlstrand
Ersättare: 
     Ingalill Rosell
     Sebastian Hidén 

               

Kommunstyrelsen
Ordinarie:
     Hèléne Agdén 
Ersättare:
     Ingegerd Welin Fogelberg

Kommunstyrelsen   Au
Ordinarie: 
    Hèléne Agdén
Ersättare:
    Ingegerd Welin Fogelberg

Socialnämnden
     Ingalill Rosell
Ersättare:
    Monica JohanssonBarn och Utbildningsnämnden
Ordinarie:
   Kent Davidsson
Ersättare:
     Carin Wernberger-Dahlin    Kulturnämnden
Ordinarie:
    Maria Ohlson

 

 

Teknik och Fritidsnämnden
Ordinarie:
     Mats Ahlstrand
Ersättare:
     Patrik Karlsson

 

Miljö och Byggnadsnämnden
Ordinarie:
     Michael Utterdahl
Ersättare:
     Maria Skogh

 

 


 

SäBo – Säfflebostäder
Ordinarie:  
Ersättare:
     Maria Skogh
Lekmannarevisor:
     Anita Dahlin, ersättare

SäKom – Säffle Kommunikationsaktiebolag   
Ersättare:
     Björn Brunzell

Lekmannarevisor:
      Anita Dahlin

Säffle Kedjan 2 AB

Lekmannarevisor:
     Anita Dahlin, ersättare


Kommunfullmäktiges valberedning
Ordinarie:
     Hèléne Agdén
Ersättare:
      Ingegerd Welin Fogelberg
Krisledningsnämnden
Ordinarie:
     
Ersättare:
    
Valnämnden
Ordinarie:
      Maria Skogh
Ersättare:
      Lena Svensson
Värmlands Tingsrätt
Nämndeman:
      Michael Utterdah

  

Gode män vid fastighetsbildningar
God man:
      Örjan Ström
Revisor - Stiftelser
Revisor:
      Anita Dahlin

 

Värmlands läns Vårdförbunds direktion
Ordinarie:
      Ingalill Rosell