Du är här: SiV-Ungdom

SiV Ungdom


            Ett bättre SiV med mera LiV

                                         

Vid årsmötet 2014 blev SiV Ungdom etablerat som Sjukvårdspartiets ungdomsparti.

Medlemmar upp till 35 år kan organiseras i SiV Ungdom.
SiV Ungdom väljer egen styrelse och planerar egen verksamhet.
Partiets grundläggande stadgar och ändamål gäller även för SiV Ungdom.
Siv Ungdom upprättar egen årlig ekonomisk redogörelse och verksamhetsberättelse som underställs
ett eget årsmöte för godkännande och revision.
SiV Ungdom arbetar i hela Värmland men kan och bör även organisera lokala verksamheter.
SiV Ungdom erhåller ett årligt anslag av partiet och kan som egen organisation ansöka om offentliga
bidrag för sina särskilda verksamheter.

Vill du vara med och förbättra vård, skola och arbetsmarknaden för unga i Värmland ?  Kontakta oss!