Erik Jansson

erik_j_ver2.jpgJag har haft uppdrag som landstingsråd i Värmland under många år och har varvat administrativa uppdrag med politiska uppdrag.

Jag började i Värmland som personalchef på Centralsjukhuset. I mitten av 80-talet satt jag i Riksdagen och arbetade bl a i socialutskottet, Handikappinstitutets styrelse och Statens medicinsk-etiska Råd. I nio år var jag vice ordförande i Svenska Röda Korset. Jag arbetade som landstingsdirektör i Blekinge i sex år och var under flera år verksam inom sparbanksrörelsen, bl a som ordförande i Länssparbanken Värmland och Sparbanken Alfa.
Jag har studerat socialantropologi i Lund och har forskarutbildning med inriktning på moderniseringens effekter på de sociala villkoren i Kina under 80- och 90-talen, i
kombination med projektuppdrag för Röda Korset.

Mina fritidsintressen är att samla intryck och erfarenheter från resor och möten med människor.
Intresserad av fotografering, konst, litteratur, musik och lyrik.

I dagens politik vill jag särskilt verka för närhet och tillgänglighet i sjukvård och omsorger. Jag vill att vården ska organiseras över hela länet, inte minst för att arbetstillfällen för kvalificerad vårdpersonal ska kunna spridas över hela Värmland. Jag vill verka för att nischer inom vården ska organiseras vid de mindre sjukhusen för att möjliggöra en bra fördelning av vårdtillgång och för att fördela arbetsuppgifterna inom vården.

Om Du vill prata politik med mej når Du mej på mail erja@telia.com
eller telefon 073 - 021 90 96