Jan Nilsson 

Jag är född på landsbygden i södra Sverige för 73 år sedan men flyttade till
Värmland 1969. Därefter har jag hunnit bo på många platser i länet och räknar
mig nu som en naturaliserad värmlänning. Numera bor jag och min fru i centrala Karlstad.

Jag har jobbat som lärare, som bilinspektör och haft en lång karriär inom dåvarande Trafiksäkerhetsverket, där jag bla jobbade med handikappanpassning av fordon och övrig trafiksäkerhetsverksamhet.

Jag är ordförande för Värmlandsdistriktet av Sveriges pensionärsförbund och också ordförande i Sjukvårdspartiet, SiV. Uppdragen känns förenliga: båda jobbar för äldres säkerhet och framtida omhändertagande.

Att jag gick med i SiV berodde på att vi bodde i Kristinehamn när man beslutade om nedläggningen av sjukhusen i Kristinehamn och Säffle. Jag reagerade på att man hade satsat miljoner på att bygga ut mitt sjukhus och utveckla vården och sedan skulle allt försvinna, de nedlagda resurserna förfaras och vårdutbudet bli sämre.
 

Mina politiska hjärtefrågor är att vården ska ske nära, det ska vara lika vård för alla och det ska finnas god tillgänglighet till sjukvård. Det förutsätter en decentraliserad organisation för hälso- och sjukvården och ett bättre samarbete kring närsjukvården med de värmländska kommunerna.

Sedan anser jag att närsjukvård behöver finnas på många platser i Värmland, inklusive Karlstad, så att
sjuka Karlstadbor inte behöver belasta akutvårdsplatser utan kan få god vård på rätt vårdnivå.
 

Vill du prata politik med mig så finns jag på Jan.Nilsson@siv.nu  eller på tel. 0702-580008.