Du är här: Val i Region Värmland
I regionvalet den 9 september 2018 gick SiV framåt och fick ett nytt mandat och vi har nu 7 mandat av 81.

Klicka på bilden för att läsa hela foldern och bekanta dig med våra första tio kandidater

Längre ner på sidan finns mer information om kandidater och vår politik!         

Vill du veta mer om Första linjen? Se länkar nedanför foldern/bilden! Där hittar du infosidor på facebook och foldrar med information och kontaktväg för din ort!                      

 

Mer om Första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa i Värmland:

För dig som bor i Karlstad, Kil, Hammarö, Forshaga och Grums fb sida  HÄR, folder HÄR

För dig som bor i Torsby, Hagfors, Munkfors, Sunne fb sida HÄR, folder HÄR

För dig som bor i Arvika, Eda, Årjäng, Säffle fb sida  HÄR , folder HÄR

För dig som bor i Kristinehamn, Storfors, Filipstad fb sida HÄR , folder HÄR

 

Lyssna HÄR på Marianne Utterdahl, SiV i radiointervju under arbetet för att skapa Första linjen i Värmland.


Ett politiskt initiativ som vi genom Marianne som då nytillträtt landstingsråd för SiV tog tillsammans med våra samarbetspartier i Värmlandssamverkan (M,C, SiV, MP, Kd, L), i ferbruari 2013. Vi är djupt tacksamma för det fokus på barn och unga som resterande partier i landsting och kommuner har tagit - för att nu ha gjort verklighet av detta i hela Värmland!

Första verksamheten - FL Karlstadsområdet, startade i mars 2015 i samarbete mellan landstinget och fem kommuner som var först ut att nappa på samarbetsinbjudan. Uppdraget från politiken till tjänstemännen i landstinget var dock att (helst i samarbete med kommunerna) starta detta i hela länet. Och vi är nu glada att alla 16 kommuner i länet valt att ingå samma samarbete. Sedan november 2017 finns det alltså tillgängligt för alla barn och unga i Värmland! Detta var tidigare en saknad vårdnivå, och är därför väldigt välkommen och behövlig! 
Alla verksamheter, utom Karlstadsområdet har verksamhet förlagd vissa dagar i alla kommuner i sitt område.
Detta är en integrerad verksamhet där kommunerna och landstinget jobbar tillsammans kring den unges behov. Med barnets behov och medinflytande i centrum. Barn och unga har också varit delaktiga i utformningen av Första linjen, och i att ta fram en särskild app, "Hur mår du nu?" som fått nationella priser det senaste året. 

Nu jobbar vi för att utveckla detta vidare, hela linjen från förebyggande stöd till specialiserad psykiatri. Lika viktigt tycker vi det är att se till att det finns en väl fungerande första linje vid psykisk ohälsa för vuxna - däribland för våra mest sjuka äldre! 
 
 

 

 

Den 9 september är det dags för landstingsval /Region Värmland. Vilket Värmland vill Du se? 

 

Sjukvårdspartiet i Värmland, SiV

- För en bra sjukvård och ett friskt Värmland

                                                

                          Många tror att vår välfärd kommer uppifrån och går ner. Från EU nivå, riksdag – ner till lokal nivå.

 

Den hierarkiska beslutsgången går ofta den vägen.

- För att skapa hälsa behöver vi börja inifrån.

Hälsan startar i människokroppens celler och det är i lokalsamhället där vi lever och bor, som ett hälsosamt Sverige kan byggas upp.

 

För oss i SiV är det viktigt att aktivt medverka, ta ansvar och använda all den kreativitet som finns i Värmland för att vara företrädare för invånarna och också för att påverka den nationella nivån.

Sjukvårdspartiet i Värmland är ett tvärpolitiskt parti

- vi är fria att fokusera på vad som är bäst för alla oss som lever och verkar i Värmland.

 

 

   Vi i Sjukvårdspartiet hoppas på ditt förtroende in i mandatperiod 2018-2022/Marianne Utterdahl, gruppledare 

 

 

Våra tio första namn på Regionlistan.

Från vänster Berit Larsson Karlstad, nr 6, Sebastian Hidén Säffle, nr 10, Birgitta wessmark Karlstad, nr 3, Görel Hopman Kristinehamn, nr 4, Helena Granvik Säffle, nr 7, Jan Carling Edsvalla, nr 2, Ingalill Rosell Säffle, nr 8, Marianne Utterdahl Säffle, nr 1, Hans Nilsson Koppom, nr 5 och på separat bild Birgitta Sjögren Torsby, nr 9.

HÄR kan du läsa mer om våra kandidater! 

HÄR hittar du vårt handlingsprogram