Den 9 september är det dags för landstingsval /Region Värmland. Vilket Värmland vill Du se? 

 

Sjukvårdspartiet i Värmland, SiV

- För en bra sjukvård och ett friskt Värmland

                                                

                          Många tror att vår välfärd kommer uppifrån och går ner. Från EU nivå, riksdag – ner till lokal nivå.

 

Den hierarkiska beslutsgången går ofta den vägen.

- För att skapa hälsa behöver vi börja inifrån.

Hälsan startar i människokroppens celler och det är i lokalsamhället där vi lever och bor, som ett hälsosamt Sverige kan byggas upp.

 

För oss i SiV är det viktigt att aktivt medverka, ta ansvar och använda all den kreativitet som finns i Värmland för att vara företrädare för invånarna och också för att påverka den nationella nivån.

Sjukvårdspartiet i Värmland är ett tvärpolitiskt parti

- vi är fria att fokusera på vad som är bäst för alla oss som lever och verkar i Värmland.

 

 

   Vi i Sjukvårdspartiet hoppas på ditt förtroende in i mandatperiod 2018-2022/Marianne Utterdahl, gruppledare 

 

 

Våra tio första namn på Regionlistan.

Från vänster Berit Larsson Karlstad, nr 6, Sebastian Hidén Säffle, nr 10, Birgitta wessmark Karlstad, nr 3, Görel Hopman Kristinehamn, nr 4, Helena Granvik Säffle, nr 7, Jan Carling Edsvalla, nr 2, Ingalill Rosell Säffle, nr 8, Marianne Utterdahl Säffle, nr 1, Hans Nilsson Koppom, nr 5 och på separat bild Birgitta Sjögren Torsby, nr 9.

HÄR kan du läsa mer om våra kandidater!