Du är här: Val i Säffle

Valet 2018 till kommunfullmäktige i Säffle  

I valet den 9 september 2018 förlorade SiV i Säffle 2 mandat och har nu 4 mandat i kommunfullmäktige.

SiV i Säffle har 6 mandat av 41 i Säffles kommunfullmäktige efter 2014 års val. 

I valet 2018 har SiV i Säffle 28 namn på den kommunala valsedeln

Klicka på hela vårt handlingsprogram eller kortversionen om du vill läsa mera.

Tryck på bilden nedan får du en presentation av de tio första namnen på listan.

 Vi finns också som egen grupp på   SiV i Säffle!

Valfolder