Du är här: Valsedeln

Valsedeln  

  


VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE              
 
 Sjukvårdspartiet i Värmland, Säffle 
  
 Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.  
  

1     Ingegerd Welin Fogelberg    Ingenjör
2  Leif Pettersson  Ekonom
3  Ann Melitshenko  Lärare
4  Mats Ahlstrand  Brandmästare
5  Marianne Utterdahl  Landstingsråd
6  Nils Liedberg  Lärare
7  Ingalill Rosell  leg. Sjuksköterska              
8  Sebastian Hidén  Företagscoach
9  Iréne von Dolwitz  Grafisk formgivare
10  Elisabeth Wargh  Behandlingspersonal
11  Örjan Ström  Byggnadsingenjör
12  Helena Granvik  KBT-terapeut, leg. Sjuksköterska   
13  Annika Jacobsson  f.d. Klädhandlare
14  Maria Skogh  Pensionär
15  Lena Svensson  Pensionär
16  Erik Fogelberg  Civilingenjör
17  Linnea Utterdahl  leg. Sjuksköterska
18  Michael Utterdahl  Montör
19  Birgitta Hejll  f.d. Distriktssköterska
20  Kjell Ohlson  Glädjespridare
21  Monica Jacobsen  Företagare
22  Asema Dzafic  Utvecklingsingenjör
23  Hans Kringstad  Civilingenjör
24  Ingegerd Nygren  Vårdlärare
25  Anita Dahlin  f.d. Bokhandlare
26  Kjell Bergqvist  Läkare
27  Lillvor Bergh  Pensionär
28  Maria Skoogh  Fritidsassistent
29  Björn Dillner  Civilingenjör
30  David Wold  Skribent
31  Maria Hartman  leg. Sjuksköterska
32  Jan-Olov Bergh  Företagare


                                            Säffle
                                         0250-02512


 
 Du har rösträtt till kommunfullmäktige om du:
      •är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen
      •är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är
       folkbokförd i kommunen
      •är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i
       tre år i följd före valdagen

Du kan personrösta på en (och endast en) av partiets kandidater.
Det gör du genom att sätta ett kryss i rutan framför kandidatens namn på valsedeln.


27 augusti
Förtidsröstningen startar.
Du kan förtidsrösta i Medborgarhuset och i Bokbussen.

Valdagen 14 september
Vallokalerna är öppna mellan kl. 8-20.
Vilken som är just din vallokal står på ditt röstkort som du får i slutet av augusti
I vallokalen finns valkuvert och valsedlar.
Du behöver inte ha med dig röstkortet till vallokalen, däremot måste du ha med dig en id-handling.
Har du ingen id-handling kan du låta någon du känner gå i god för dig, men då måste den personen
kunna visa id-handling.
Klockan 20:00 avslutas röstningen och rösterna börjar räknas i vallokalen.
Riksdagsvalet räknas först, sedan kommunfullmäktigvalet och sist landstingsfullmäktigvalet.
Resultaten från valnatten är preliminära.

15 september
Sista dag som en brevröst kan tas emot hos Valmyndigheten.
Länsstyrelsen börjar den slutliga räkningen av rösterna.
Då räknas även personrösterna.

17 september
På onsdagen efter valdagen räknar kommunernas valnämnder sena förtidsröster.
De räknade rösterna lämnas till länsstyrelsen så att riksdagsrösterna kan räknas där samma dag.
Riksdagsvalet brukar bli färdigräknat under onsdagsnatten.

18 september
Sammanräkningarna fortsätter för kommunfullmäktigvalet, som beräknas vara klart under veckoslutet.

Runt 24 september
Valet till landstingsfullmäktige brukar vara klart i mitten av andra veckan efter valdagen. 

Vill du veta mer om valet kan du gå in på Valmyndighetens hemsida www.val.se