Hans Kringstad

Hans är SiV:s ledamot i Viltförvaltningsdelegationen.