Du är här: Trycksaker

Trycksaker

 

Den 25 augusti får alla hushåll i Värmland ett brev med denna broschyr i sin brevlåda tillsammans med
valsedlar till landstingsfullmäktige. Här presenteras också några av våra kandidater.
     Nära och tryggt i vård och omsorg, del1»
 

Den 8 september får alla hushåll i Värmland ett brev med denna broschyr i sin brevlåda tillsammans
med valsedlar till landstingsfullmäktige.
    Nära och tryggt i vård och omsorg, del2»