Du är här: Valsedeln

Valsedeln

 VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE  
 
 Sjukvårdspartiet i Värmland
  
 Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.  
 

1 Marianne Utterdahl Landstingsråd Säffle
2 Birgitta Wessmark f.d. Byrådirektör Forshaga
3 Jan Carling leg. Kiropraktor Edsvalla
4 Malin Larsson Verksamhetsutvecklare Deje
5 Berit Larsson Folkhälsostrateg Karlstad
6 Oscar Karlsson Studerande Torsby
7 Helena Granvik leg. Psykoterapeut Säffle
8 Lovisa Månson dipl. Hypnoanalytiker Karlstad
9 Örjan Ström Byggnadsingenjör Säffle
10 Görel Hopman Undersköterska Kristinehamn
11 Birgitta Sjögren-Sundberg  Ekonom Torsby
12 Christian Månsson Driftstekniker Karlstad
13 Ingalill Rosell leg. Sjuksköterska Säffle
14 Marika Sjögren Undersköterska Hammarö
15 Ola Berg Snickare Sysslebäck
16 Annica Cassel cert. Massageterapeut Skattkärr
17 Christina Köhl-Boss leg. Arbetsterapeut Karlstad
18 Hans Kringstad Civilingenjör Säffle
19 Ann-Sofi Bengtsson LCHF-Inspiratör Karlstad
20 Berit Castor Pensionär Kristinehamn
21 Mats Ahlstrand Brandmästare Säffle
22 Beatrice Berta leg. Psykolog Edsvalla
23 Linnea Utterdahl leg. Sjuksköterska Säffle
24  Jan Nilsson f.d. Distriktschef Karlstad
25 Ingegerd WelinFogelberg   Ingenjör Säffle
26 Anita Dahlin f.d. Bokhandlare Säffle
27 Gullmar Johansson  Teletekniker Torsby
28 Maria Hartman leg. Sjuksköterska Säffle
29 Lillvor Bergh Pensionär Säffle
30 Sebastian Hidén Företagscoach Säffle
31 Malin El Fahily Laserterapeut  Karlstad
32 Leif Pettersson Ekonom Säffle
33 Ingegerd Wikström Redovisningskonsult Karlstad
34 Anita Månsson Zonterapeut Skattkärr
35 Arnold Jonsson f.d. Industriarbetare  Torsby
36 Wiveca Eriksson Massageterapeut Sunne 
37 Maria Skogh f.d. Sjukresehandläggare Säffle
38 Erik Fogelberg Civilingenjör Säffle
39 Iréne von Dolwitz Grafisk formgivare  Säffle
40 Heléne Agdén Familjevårdskonsulent  Säffle

  
                                   Landstinget i Värmland
                                           0250-02520


 

Du har rösträtt till landstingsfullmäktige om du:
     •är svensk medborgare och är folkbokförd i landstinget
     •är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är
       folkbokförd i landstinget
     •är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i
       tre år i följd före valdagen

Du kan personrösta på en (och endast en) av partiets kandidater.
Det gör du genom att sätta ett kryss i rutan framför kandidatens namn på valsedeln.27 augusti
Förtidsröstningen startar.

Valdagen 14 september
Vallokalerna är öppna mellan kl. 8-20.
Vilken som är just din vallokal står på ditt röstkort som du får i slutet av augusti
I vallokalen finns valkuvert och valsedlar.
Du behöver inte ha med dig röstkortet till vallokalen, däremot måste du ha med dig en id-handling.
Har du ingen id-handling kan du låta någon du känner gå i god för dig, men då måste den personen
kunna visa id-handling.
Klockan 20:00 avslutas röstningen och rösterna börjar räknas i vallokalen.
Riksdagsvalet räknas först, sedan kommunfullmäktigvalet och sist landstingsfullmäktigvalet.
Resultaten från valnatten är preliminära.

15 september
Sista dag som en brevröst kan tas emot hos Valmyndigheten.
Länsstyrelsen börjar den slutliga räkningen av rösterna.
Då räknas även personrösterna.

17 september
På onsdagen efter valdagen räknar kommunernas valnämnder sena förtidsröster.
De räknade rösterna lämnas till länsstyrelsen så att riksdagsrösterna kan räknas där samma dag.
Riksdagsvalet brukar bli färdigräknat under onsdagsnatten.

18 september
Sammanräkningarna fortsätter för kommunfullmäktigvalet, som beräknas vara klart under veckoslutet.

Runt 24 september
Valet till landstingsfullmäktige brukar vara klart i mitten av andra veckan efter valdagen. 

Vill du veta mer om valet kan du gå in på Valmyndighetens hemsida www.val.se