Du är här: Arkiv / Press

Press

Ambulanshelikopter och fler vårdplatser i Värmland
Pressmeddelande 2014-05-15
2014-05-23, 18:03

Närmare vård
Den vård värmlänningarna behöver ofta ska finnas nära om möjligt
2013-05-29, 11:52

Pressmeddelande från Värmlandssamverkan
Värmlandssamverkan lägger ett politiskt initiativ i syfte att förbättra tillgången till vård för barn och unga med psykisk ohälsa och/eller missbruk – första linjens vård.
2013-03-24, 23:08

Pressmeddelande från Värmlandssamverkan i Landstinget i Värmland
Införande av fast läkarbemanning på akutmottagningen i Karlstad
2013-01-25, 12:07

Pressmeddelande från Värmlands-samverkan i Landstinget i Värmland
Den 1 oktober börjar egen vårdbegäran att gälla
2012-09-26, 13:30

Generationsväxling på ordförandeposten i Sjukvårdspartiet i Värmland
Marianne Utterdahl från Säffle efterträder Jan Nilsson, Karlstad som innehaft posten i sju år.
2012-03-26, 08:00

Pressmeddelande från Värmlandssamverkan - majoriteten i landstinget 2011-12-30
2011 har varit ett mycket händelserikt år som inneburit en del tuffa beslut men också ett år fyllt av förändring och framåtanda.
2012-01-01, 14:55

Starkt stöd från Sjukvårdspartiet för satsning på nära vård
Pressmeddelande från Sjukvårdspartiets i Värmland höststämma
2011-11-21, 23:03

Partistämma med SiV söndagen 21 november valde ledamöter till Landstinget och Säffle kommun
Samtliga val beslutades enhälligt av den samlade stämman.
2010-11-22, 19:15

Idrottsråd ska sammanföra föreningar och politiker
Det borde införas ett idrottsråd där politiker och föreningar kan mötas. Det verkade politikerna och representanterna för idrottsföreningarna vara överens om efter lördagens debatt.
2010-09-07, 07:30

Kyld mat och privat drift centrala frågor
PRO i Säffle bjöd in till valdebatt kring äldrefrågor. Sju partier ställde upp och i publiken satt ett 90-tal åhörare. Hugo Lysheden var en av åhörarna som ställde en fråga om den omdiskuterade kylda maten.
2010-09-05, 18:20

SiV kan få vågmästarroll i Säffle
Det borgerliga blocket har haft makten i Säffle allt sedan kommunsammanslagningen 1971, alltså i nära 40 år. Hela den perioden har Centerpartiet tillsatt kommunalrådsposten.
2010-09-05, 15:00

Nära och trygg vård och omsorg – i hela Värmland!
Sjukvårdspartiet i Värmland inbjuder till presskonferens kring kärnfrågorna i vårt politiska program för landstingspolitiken i Värmland. Onsdag den 18 augusti kl 13.00 i Landstingets kansli, sammanträdesrum Tor, plan 5.
2010-08-18, 13:00

Studiebesök på olika vårdcentraler ger Värmlandsalliansen intressanta erfarenheter.
- Hälsoval Värmland har ökat tillgängligheten till vården påtagligt, anser Erik Jansson, som nu senast var på besök vid Filipstads nya Vårdcentral. Vi har fått ta del av viktiga erfarenheter som verksamhetscheferna kan rapportera från inledningsfasen av de nya avtalen med flera vårdcentraler runtom in länet.
2010-08-08, 08:00

Många unga får inte hjälp i tid - NWT 23 juli
Värmlandsalliansen vill därför öka och bredda den psykiatriska kompetensen på våra vårdcentraler runt om i länet. Vi vill också att vårdcentralerna samtidigt får ett utvidgat uppdrag att behandla psykisk ohälsa med särskilt fokus på ungdomar och unga vuxna.
2010-07-23, 07:00

Värmlandsalliansen avslår landstingsplanen.
Värmlandsalliansen yrkade i dag avslag på majoritetens förslag till Landstingsplan för 2011. På flera grundläggande punkter skiljer sig planen från alliansens uppfattning om hur verksamheten ska bedrivas.
2010-06-07, 17:00

Värmlandsalliansen kommenterar Landstingsplanen
2010-06-06, 10:30

Artikel i NWT om krisen på akuten i Karlstad.
LANDSTINGET: "Tidvis kaotiska förhållanden". Krisen på akuten blir nu föremål för politisk debatt. Det är Sjukvårdspartiets gruppledare Erik Jansson som frågar landstingsrådet Ulric Andersson (S) hur förhållandena är på akuten och vilka åtgärder som planeras
2010-06-06, 07:00

Marianne Utterdahl får stipendium av SiV för att studera Xin Ping
Marianne är en av få i Sverige som har fått möjligheten att studera Xin Ping. Det som möjliggjorde det hela var ett stipendium från Sjukvårdspartiet. Jag ringde till Nei Jing-akademien här i Sverige och det visade sig att det fanns en utbildning som knyter ihop allt det jag redan gör
2010-05-27, 07:30

En översyn av specialistläkarstöd i öppenvården behöver genomföras.
Sjukvårdspartiet i Värmland kräver i en motion till Landstinget, med Erik Jansson, Säffle som första namn.
2010-04-28, 12:54

Sjukvårdspartiets lista i Säffle klar med 37 kandidater
Ange ingress
2010-04-18, 18:59

Vårdlärare och sjuksköterska nya på SiVs valsedel till landstinget
Ange ingress
2010-04-14, 18:58

SiV vill avvakta med gymnasiets förändringar
Gymnasiefrågan är mycket viktig för Säffle kommuns framtid och ett samarbete i någon form med Åmål ser vi som ett naturligt steg, men vi vill avvakta gymnasiereformen 2011. Därefter kan vi utforma gymnasieskolan i dialog med verksamhetsledning och engagerade lärare.
2010-02-22, 09:30

Nedläggningarna av vårdplatserna vid närsjukhusen
Nedläggningarna av vårdplatserna vid närsjukhusen har skapat stora problem för arbetet vid Centralsjukhuset.
2010-02-02, 18:30

Samarbetsproblem i Kristinehamn
Styrelsen finner det synnerligen beklagligt att det inte har varit möjligt att få till stånd ett förtroendefullt samarbete mellan de förtroendevalda inom Sjukvårdspartiet i Kristinehamn.
2010-01-11, 18:37


Just nu visas nyhet 1 - 25 av totalt 34.  |  Nästa sida »