Interpellationer

Erik Jansson (siv) ställer frågor om krisläget på akuten vid Centralsjukhuset
Förhållandena vid akutmottagningen på Centralsjukhuset rapporteras återkommande som otillräckliga och tidvis kaotiska. I olika omgångar har aviserats förändrade arbetssätt för att komma tillrätta med problemen, bl a introduktionen av det s k triagesystemet. Även en särskild intagning av äldre multisjuka skulle organiseras för att skapa förbättrade intagningsförhållanden och minska väntetiderna.
2010-06-03, 16:30

Sonja Höglund. Interpellation om mammografin
Hur ser landstingsstyrelsens ordförande på förhållandet att centraliseringen medfört att tjänster måste köpas både utomläns och utomlands? Tidigare fanns kompetens vid länsdelssjukhusen. Dessa personer är nu uppsagda eller centraliserade.
2007-11-07, 10:00

Jan Nilsson, Interpellation om nya respolicyn och leasingbilar
2004 redovisades, att det fanns 262 leasingbilar i länet och att det åktes ett varv runt jorden per dag. Om leasingbilsantalet kan minskas kan landstinget spara åtskilliga miljoner och vi kan på detta sätt även bespara vår miljö onödiga utsläpp. Vad har hänt med den "Nya resepolicyn"? Har denna policy ändrat på antalet resor och antalet leasingbilar i länet? Vilka erfarenheter kan redovisas för hur mycket landstingspersonalen nyttjar den nya tekniken när det gäller videokonferenser och konferenser på distans?
2007-10-21, 09:30


Just nu visas nyhet 1 - 3 av totalt 3.