Du är här: Arkiv / Reservationer L/K / Säffle

Reservationer

Utökad budgetram för KUN under 2012 -2014
SiV yrkade vid nämndsammanträdet den 17 maj att budgetramen för 2012 och framåt i tiden skall utökas med 500 tkr så att bidraget till Föreningen Säffle Operan kan höjas till 1.2 milj. kr per år.
2011-09-24, 17:51

Utred Bäverns personalförslag.
SiV yrkrar på återremiss för att utreda konsekvenserna av personalens förslag innan något beslut om nedläggning av Bävern fattas
2011-02-26, 17:20

SiV:s yrkanden för den preliminära budgeten 2011-2013
Regeringen har lovat kommuner och landsting 5 miljarder för både 2011 och 2012. 70% av detta skall gå till kommunerna. Dvs 3.5 miljarder För Säffles del kommer det att bli ca 6 miljoner (5.97) per år.
2010-03-19, 17:30

Budget och långtidsplan
Reservation från SiV till ärende om förslag till budget och långtidsplan i kommunstyrelsen 2009-11-16.
2009-11-16, 16:40

Drift och investeringsbudget KUN 2010-2012
SiV yrkar på utökad driftsbudget för Säffle-operan
2009-09-24, 15:45

Förslag till nya högstadieplattformar
Att i dagsläget satsa på två högstadieskolor, trots sjunkande elevantal, tycker vi pekar mot att ytterligare en omorganisation kommer att bli nödvändig inom några få år. Därför behöver vi redan nu ingående pröva alternativet med endast en högstadieskola.
2007-10-15, 15:35


Just nu visas nyhet 1 - 6 av totalt 6.