Reservationer

Flyttning av Rättspsykiatrin i Kristinehamn
Värmlansalliansen reserverar sig mot beslutet att flytta verksamheterna till hus B inom sjukhusområdet i Kristinehamn.
2010-09-03, 13:30

Carema Närvård ett förändringsprojekt som lyckats
Av verksamhetsredovisningen framgår med stor tydlighet att Carema överträffat uppställda målvolymer på alla väsentliga områden. På allmänläkarmottagningarna har cirka 22.000 läkarbesök i Kristinehamn-Storfors motsvarat 116 % mot uppställt mål. I redovisningen för Säffle-Årjäng noteras drygt 34.000 besök hos allmänläkare vilket är 112 % mot uppsatt mål.. Särskilt noterbart är att läkarmottagningen i Årjäng redovisar 9.400 besök som svarar mot 124 % av uppsatt mål, trots de bemanningsproblem som funnits vid denna enhet. Ökad delegation och teamsamverkan kan också noteras i Caremas verksamhetsredovisning.
2008-01-22, 14:40


Just nu visas nyhet 1 - 2 av totalt 2.